Елена Широкова (муз. и сл. Сола Монова, обр. Макса Самойлова)