Dan Balan Вера Брежнева Вика Дайнеко и Доминик Джокер