Черепко Вика, Ващук Милена, Карасева Вера, Толмачева Катя